За контакти и допълнителна информация:

НТСЕ
1000 София, ул. “Г.С.Раковски” №108, етаж.5, офис 505
тел. 02 988 41 58
факс: 02 987 61 66
e-mail: ntseb@abv.bg, energy@fnts.bg

Регистрационна такса - Плащането се извършва по банков път
Банкова сметка:

Регистрационна форма (изпрати по e-mail)